Nyanländ kunskap till företagen

Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun har tagit initiativ till projektet Exportfrämjande Integration, vars mål är att ta till vara på nyanlända svenskars kunnande och erfarenheter, utveckla deras kompetens och sammanföra dem med svenska företag.

Exportfrämjande Integration

Du som driver företag i Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Strömstad, dess kranskommuner eller Dalsland, kan nu kostnadsfritt ta in en exportfrämjare under 7-12 månader.

Ny programstart – nu även i Göteborg

Det andra ettåriga utvecklingsprogrammet inom Exportfrämjande Integration startade den 5 december 2016, med totalt 49 deltagare. Nytt är att Göteborg numera finns med som genomförandeort, tillsammans med Uddevalla och Vänersborgs kommuner.

Exportfrämjare på Westums konferens

Projektledare Håkan Gunnarsson Hindström var en av talarna på Westums konferens 2016, som hölls den 20-21 april på Billingehus i Skövde. Westum är en förening där ett drygt 30-tal lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige samarbetar kring gemensamma utvecklingsfrågor.

Nyanländas kompetens kan hjälpa företag att exportera

Nu ska kompetensen hos 150 nyanlända tas tillvara i svenska företag som vill satsa på export till andra länder. Tillväxtavdelningen är initiativtagare till ett nytt EU-projekt som ska skapa nya arbetstillfällen för nyanlända samtidigt som företagen får tillgång till internationella kontakter och nätverk. Projektet går under namnet ”Exportfrämjande integration” och pågår fram till och med…