Nyanländ kunskap till företagen

Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun har tagit initiativ till projektet Exportfrämjande Integration, vars mål är att ta till vara på nyanlända svenskars kunnande och erfarenheter, utveckla deras kompetens och sammanföra dem med svenska företag.

Uddevalla, Strömstad, Trollhättan och Vänersborgs kommuner samarbetar med Arbetsförmedlingen i projektet som finansieras genom Europeiska Socialfonden.

Deltagare är nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

De som kommer till Sverige från andra länder idag är företagens rekryteringsbas i framtiden, och de är en resurs som skapar tillväxt.