Nyanländas kompetens kan hjälpa företag att exportera

Nu ska kompetensen hos 150 nyanlända tas tillvara i svenska företag som vill satsa på export till andra länder. Tillväxtavdelningen är initiativtagare till ett nytt EU-projekt som ska skapa nya arbetstillfällen för nyanlända samtidigt som företagen får tillgång till internationella kontakter och nätverk.

Projektet går under namnet ”Exportfrämjande integration” och pågår fram till och med januari 2018. Förutom Uddevalla, som är projektägare, ingår även Trollhättan, Vänersborg och Strömstads kommuner i projektet samt Arbetsförmedlingen.

– Det är många duktiga nyanlända som ansökt om att få delta. En hel del av dem har arbetat internationellt med export, många har kunskap om företagande i Syrien eller Mellanöstern, säger Håkan Gunnarsson-Hindström, projektledare på tillväxtavdelningen.

Under första året får 75 nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram chansen att vara med, varav 25 nyanlända i Uddevalla. Projektet inleds med ett kunskapsblock där de nyanlända får lära sig mer om import, export och svensk företagskultur. Därefter startar praktik på ett företag i februari.

– Vi har redan sex nyanlända här i Uddevalla som kommer att starta direkt med sin praktik eftersom företagen har behov av deras kunskaper och vill expandera. Det är väldigt roligt, säger Håkan Gunnarsson-Hindström.

De nyanlända som ingår i projektet har fått uppehållstillstånd och befinner sig i etableringsfasen som pågår under två års tid. Majoriteten av dem har eftergymnasial utbildning och pratar både svenska och engelska.

I projektet ingår även lokala företagscoacher som knyter kontakter med intresserade företag och ser till att matcha de nyanlända med företagen. Ett samarbete sker även med Almi.

– Just nu arbetar vi för att sprida information till företagen. Här finns en fin möjlighet att växa som företag och knyta till sig kompetenta personer med stora nätverk, säger Håkan Gunnarsson-Hindström.

Projektet inleds med en kick-off för alla nyanlända som deltar samt företagscoacher den 1 december på Högskolecentrum Bohuslän.