Exportfrämjare på Westums konferens

Projektledare Håkan Gunnarsson Hindström var en av talarna på Westums konferens 2016, som hölls den 20-21 april på Billingehus i Skövde. Westum är en förening där ett drygt 30-tal lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige samarbetar kring gemensamma utvecklingsfrågor.

westums konferens 5158

Håkan gav en beskrivning av ESF-projektet Exportfrämjande Integration och berättade om hur det går för deltagarna i projektet, bland annat att fem av dem har kommit i arbete sedan starten i december.

– De flesta av våra deltagare kommer från Syrien. Företagen som vi riktar oss till ska vilja expandera och nå ut till nya marknader, och då kan vi hjälpa dem genom våra deltagare, sa Håkan Gunnarsson Hindström på konferensen.

Han påpekade att den enda investeringen från arbetsgivarna är tid.

– Det är en bra investering, för de jobbar hårt och vill gärna ha en anställning. Det finns många duktiga företag som vill utvecklas och om vi jobbar tillsammans kan vi verkligen skapa stort värde för många människor.