Nyanländ kunskap till företagen

Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun har tagit initiativ till projektet Exportfrämjande Integration, vars mål är att ta till vara på nyanlända svenskars kunnande och erfarenheter, utveckla deras kompetens och sammanföra dem med svenska företag.

Exportfrämjande Integration

Du som driver företag i Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Strömstad, dess kranskommuner eller Dalsland, kan nu kostnadsfritt ta in en exportfrämjare under 7-12 månader.