Nyanländas kompetens kan hjälpa företag att exportera

Nu ska kompetensen hos 150 nyanlända tas tillvara i svenska företag som vill satsa på export till andra länder. Tillväxtavdelningen är initiativtagare till ett nytt EU-projekt som ska skapa nya arbetstillfällen för nyanlända samtidigt som företagen får tillgång till internationella kontakter och nätverk. Projektet går under namnet ”Exportfrämjande integration” och pågår fram till och med…